Pravni fakultet, 12.01.2021

Odlaganje termina ispita - 12.01.2021 08:36Na zahtjev studenata ispit iz Nasljednog prava zakazan za 15. januar se odlaže.

Završni ispit iz predmeta Nasljedno pravo biće održan 29. januara 2021. godine prema rasporedu u prilogu.

Popravni završni ispit iz predmeta Nasljedno pravo biće održan 6. februara 2021. godine prema rasporedu u prilogu.

Materija završnog ispita obuvhata poglavlja: Povreda nužnog dijela; Uračunavanje poklona i legata u nasledni dio; Sadržina zavještanja; Isporuka; Tumačenje zavještanja; Nevažnost zavještanja; Opozivanje zavještanja; Izvršilac testamenta; Registar testamenta; Ugovori u nasljednom pravu (ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za života i ugovor o odricanju nasledstva koje nije otvoreno); Naslednička zajednica; Odgovornost naslednika za dugove ostavioca; Ostavinski postupak; i Važenje zakona o nasljeđivanju.

 

Raspored polaganja za redovni i popravni završni ispit

iz predmeta: NASLJEDNO PRAVO

(Sala I i II na Pravnom fakultetu)

 

I GRUPA - Sala I u terminu od 8:00 – 8:30h

(studenti generacije 2020 i 2019 od br. ind. 2/19 do br. ind. 57/19);

I GRUPA - Sala II terminu od 8:00 – 8:30h

(studenti generacije 2019 od br. ind. 58/19 do br. ind. 98/19);

 

II GRUPA - Sala I u terminu od 9:00 – 9:30h

(studenti generacije 2019 od br. ind. 101/19 do br. ind. 157/19);

II GRUPA - Sala II terminu u terminu od 9:00 – 9:30h

(studenti generacije 2019 od br. ind. 158/19 do br. ind. 205/19);

 

III GRUPA - Sala I u terminu u terminu od 10:00 – 10:30h

studenti generacije 2019 od br. ind. 206/19 do br.ind. 81/18);

II GRUPA - Sala II terminu od 10:00 – 10:30h

(studenti generacije 2018 od br. ind. 84/18 do br.ind. 183/18);

 

IV GRUPA - Sala I u terminu od od 11:00 – 11:30h

(studenti generacija 2016 - 2002)  

IV GRUPA - Sala II terminu od 11:00 – 11:30h

(studenti generacije 2018 od br. ind. 190/18 do br.ind. 240/17);

 

- Studenti mogu pristupiti ispitu sa indeksom ili ličnom kratom.

- Studenti su dužni da se strikno pridržavaju rasporeda po grupama i poštuju epidemiološke mjere preporučene od strane IJZ!

Rezultati ispita biće objavljeni na sajtu Pravnog fakulteta, sa terminom u kojem studenti mogu izvršiti uvid u testove.

Broj posjeta : 373