Pravni fakultet

Nova objava - 03.12.2020 14:00 Obligaciono pravo - Kolokvijum - Raspored polaganja
OBLIGACIONO PRAVO - KOLOKVIJUM

 

RASPORED POLAGANJA ZA 07.12.2020.

OD 8 DO 9 SATI – STUDENTI SA INDEKSOM 19, 17, 16-01 DO 16-150

OD 9 DO 10 SATI - STUDENTI SA INDEKSOM 16-151 DO 16-350

OD 10 DO 11 SATI - STUDENTI SA INDEKSOM 16-351 DO 16-487

OD 11 DO 12 SATI - STUDENTI SA INDEKSOM 15, 14.

 

RASPORED POLAGANJA ZA 08.12.2020.

OD 8 DO 9 SATI – STUDENTI SA INDEKSOM 13, 12

OD 9 DO 10 SATI - STUDENTI SA INDEKSOM 11, 10

OD 10 DO 11 SATI - STUDENTI SA INDEKSOM 09, 08

OD 11 DO 12 SATI - STUDENTI SA INDEKSOM 07, 06, 05 I OSTALE

 

Broj posjeta : 459