Filološki fakultet, 12.05.2017

Ispit za predmet Njemačka književnost II - Franc KafkaIspitu za predmet Njemačka književnost II - Franc Kafka moguće je pristupiti u sljedećim terminima: 

29.5.2017. u 13:00h, učionica 217

12.6.2017. u 13:00h, učionica 217

Studenti su obavezni da prilikom pristupanja ispitu pokažu važeći indeks.