Filološki fakultet, 08.05.2020

Vježba 6.Vježba 6.

 

UZROČNE (KAUZALNE) I POSLJEDIČNE (KONSEKUTIVNE) REČENICE

Sljedeće rečenice razvrstati na uzročne i posljedične i podvući zavisnu klauzu:

 1. Budući da je uvijek savjesno radio, svi su ga poštovali.
 2. Uvijek je savjesno radio tako da su ga svi poštovali.
 3. Kako su ga pratili mnogi doušnici, bio je ugrožen.
 4. Položio je ispit zahvaljujući tome što je danima vrijedno učio.
 5. Bio je velika tvrdica, te su ga zvali Jevrej.
 6. Vratio se u zavičaj zato što je bio potreban roditeljima.
 7. Odrekao se univerzitetske karijere zbog toga što nije želio učestvovati u dehumanizovanim i pseudonaučnim istraživanjima.
 8. Od pohlepe su postali slijepi tako da nijesu primjećivali nezadovoljstvo naroda.
 9. Bila je srećna što je konačno postala slobodna.
 10. Bio je srećan jer su se ponovo sreli.

Pronaći uljeza i objasniti zašto ne pripada datim rečenicama:

 1. Nek me Mera mrtvoga cjeliva, kad me nije živa poljubila.
 2. Čim ne podržavaš njihovu pogubnu ideologiju, progone te.
 3. Kad njega ne bi bilo, ne bih mogla da živim.
 4. Nije se htio ženiti pošto se ona udala.

 

USLOVNE (POGODBENE) I KONCESIVNE (DOPUSNE) REČENICE

Sljedeće rečenice razvrstati na uslovne i dopusne i podvući karakteristične veznike:

 1. Daj mi, bože, od srca poroda da bi i ljuta zmija bila.
 2. Pomogla bi mi da mi je prava prijateljica.
 3. Nije uspio otvoriti sopstvenu kancelariju, premda je bio odličan pravnik.
 4. Kad ne bi bilo plutokrata i tehnokrata, živjeli bismo kao ljudi.
 5. Staću mu na put ma me smoždio.
 6. Kad manipuliše drugima, čovjek podriva i sebe.
 7. Nije odustao iako su mu o glavi radili.
 8. Uzvratiš li mu iskrenošću, biće ti beskrajno zahvalan.
 9. Govoriću istinu makar me uhapsili.
 10. Mada mu je bilo neprijatno, pozvao ju je telefonom.

Pronaći uljeza i objasniti zašto ne pripada datim rečenicama:

 1. Ako hoćeš da si predobar, ni u gori zla ne govori.
 2. Ne treba ga kazniti ako je jedanput i odrekao poslušnost.
 3. Da njih nije bilo, ne bi se sve ovo ni zakuvalo.
 4. Ja neću ići ako se ti ljutiš.

 

Broj posjeta : 63