Filološki fakultet

ODRŽAVANJE NASTAVE
Predavanja i vježbe iz predmeta Italijanski jezik 6 održavaće se po ustaljenom rasporedu za ljetnji semestar na platformama Google classroom i Moodle.

Broj posjeta : 101