Zahtevi za ispit iz predmeta Metodologija naučnog rada
Zahtevi za ispit iz predmeta Metodologija naučnog rada:

 

 1. Seminarski rad obima 10-15 strana koji ima:
 2. Korice
 3. Naslovnu stranu
 4. Sadržaj
 5. Apstrakt (80-120 reči)
 6. Ključne reči: 5 reči
 7. Uvod
 8. Poglavlja
 9. Zaključak
 10. Navedenu literaturu (Harvardski stil )-knjige, minimum jedan naučni članak, minimum jedan web izvor
 11. Citate (Harvardski stil) :
 • Minimum jedan direktan citat
 • Minimum jedan skraćeni citat
 • Minimum jedan citat duži od tri reda
 • Minimum jedno sažimanje
 • Minimum jedno parafraziranje
 1. Minimum jednu fusnotu
 2. Notni primer (ukoliko postoji) – pravilno označen

PRILIKOM PREDAJE RADA DOSTAVITI DETALJNO POPUNJENU CHECK UP LISTU. U CHECK UP LISTI SE NAVODI NA KOJOJ STRANICI SE NALAZE TRAŽENI CITATI.

RAD MEMORIŠETE I TAKVOG ŠALJETE NA PREGLEDE NA SLEDEĆI NAČIN

MNR Ime i Prezime JANUAR 2022

CHECK UP LISTU MEMORIŠETE I TAKVU ŠALJETE NA SLEDEĆI NAČIN

CHECK UP Ime i prezime JANUAR 2022

 1. Kandidat pregleda dodeljeni studentski rad, koriguje ga i popunjava check up listu za pregledani rad (na dan ispita)

Ne navoditi Wikipediju i ne...

 

Ne...

 

Ne plagirati!!!Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.