MNR 1 ZAHTJEVI ZA KOLOKVIJUM I ISPIT
1)  Za kolokvijum je potrebno pregledati, ispraviti (u skladu sa Pravilnikom o strukturi i stilovima pisanja master rada) i popuniti check up listu za dodijeljene seminarske radove. Krajnji rok za predaju materijala za kolokvijum je 31.12.2020. Kandidat se obraća predavaču za dodjeljivanje materijala neophodnih za polaganje kolokvijuma. 

 

2) Za ispit je potrebno predati seminarski rad urađen u skladu sa Pravilnikom o strukturi i stilovima pisanja master rada i popuniti check up listu. Maksimalan dozvoljeni broj pogrešnih elemenata je 2 (dva) dok su tri i više eliminatorni za nastavak ispita. Kandidat koji je uspješno uradio prvi dio ispita pristupa usmjenoj odbrani seminarskog rada uz prateću ppt prezentaciju (dužina izlaganja do 7 minuta, max broj ppt slajdova 10).  Krajnji rok za predaju radova u prvom roku je 15.1.2020. a u drugom roku je 29.1.2020. Datum individualne odbrane usmjenog dijela ispita će se dogovarati sa kandidatom. 

 

3) Svi studenti imaju pravo na individualne konsultacije zaključno sa 31.12.2020. a izuzetno i po potrebi i početkom januara. Termini se dogovaraju individualno. Prije konsultacija potrebno je poslati materijale minimum 48h ranije. 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.