CEEPUS mreža ABCD: Održana radionica za profesore u Kotoru

19.09.2022


CEEPUS mreža ABCD: Održana radionica za profesore u Kotoru

CEEPUS radionica za profesore i predavače u okviru CEEPUS mreže: “ABCD Network = Architecture, Build Environment, City Planning and Design Network” (CIII-CZ-1602-01-2122) u organizaciji CEEPUS kancelarije za Crnu Goru, održana je u Kotoru, od 8. do 11. septembra 2022. godine, uz podršku Ministarstva prosvjete Crne Gore.

Na sastanku su razmijenjena iskustva u vezi sa dosadašnjim aktivnostima sprovedenim u okviru ove CEEPUS mreže, kao i dogovori o daljim aktivnostima predviđenim u drugoj godini trajanja projekta (radionice - rad sa studentima, publikacija, mobilnosti itd.).

Sastanku su prisustvali profesori dr Nevena Novaković, dr Igor Kuvač i dr Maja Ilić (Fakultet za arhitekturu, građevinarstvo i geodeziju Univerziteta Banja Luka, BiH - Republika Srpska) i prof. dr Anica Draganić (Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad).

Nakon uspješno sprovedenih aktivnosti tokom prethodne godine (radionica na Arhitektonskom fakultetu u Brnu, dvije jednosemestralne mobilnosti za studente Arhitektonskog fakulteta UCG i dr.), aktivnosti u okviru “ABCD” mreže se nastavljaju i tokom akademske 2022/23. godine.

Tokom zimskog semestra sprovodiće se tzv. Joint Studio teaching na pet arhitektonskih fakulteta članica mreže, praćen petodnevnom internacionalnom radionicom za studente koja će se održati tokom novembra 2022. godine na Departmanu za arhitekturu i urbanizam na Fakultettu tehničkih nauka u Novom Sadu. Aktivnosti će biti nastavljene i tokom ljetnjeg semestra kada je u Brnu predviđena stručna ekskurzija sa učešćem studenata.

U svojstvu prodekana za međunarodnu saradnju i koordinatora za CEEPUS projekte na Arhitektonskom fakultetu sastanku je prisustvovala prodekanka za međunarodnu saradnju prof. dr Slavica Stamatović Vučković.

CEEPUS Mreža “ABCD Network = Architecture, Build Environment, City Planning and Design Network”, čiji je cilj osnaživanje saradnje između partnerskih institucija na polju arhitekture i urbanizma u Centralnoj i Istočnoj Evropi, sastavljena je od 7 partnerskih univerziteta (i 2 tzv. “silent partner”- a), pored Arhitektonskog fakulteta UCG još i: Faculty of Architecture - Brno University of Technology (Brno, Czech Republic) – kao vodeći partner; Danube University Krems - Department for Building and Environment (Vienna, Austria); Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, University of Banja Luka (Republika Srpska); Faculty of Architecture - University of Sarajevo (BiH); Institute of Sociology - University of Wroclaw (Poljska) i Department of Architecture and Urbanism - Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad (Srbija). U okviru saradnje predviđena je mobilnost akademskog osoblja, kratkoročna i dugoročna (u trajanju od jednog semestra) studentska mobilnost, kao i više zajedničkih programa kao što su radni sastanci, stručne ekskurzije, gostujuća predavanja i sl. Od posebnog je značaja predviđeni Joint Studio teaching, koji podrazumijeva da se u toku semestra na svim partnerskim institucijama u radu sa studentima obrađuje jedna zajednička tema, zbog čega je ova mreža, od strane CEEPUS Internacionalne evaluatorske komisije, prepoznata kao inovativna i time visoko rangirana.

 

Broj posjeta : 67


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.