Master rad/ Anđela Bubanja/ Arhitektonski fakultet
Kandidatkinja Anđela Bubanja, br.indeksa 49/18, braniće master rad pod nazivom "Razvojna perspektiva panoramskih ruta: Arhitektonska rješenja u cilju afirmacije pejzažnog identiteta Crne Gore", dana 11. jula 2024. godine, u 9.30 časova, u sali CIS-a, u zgradi Rektorata, Univerziteta Crne Gore, pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu:

  • prof. dr Slavica Stamatović Vučković, predsjednica;
  • prof. dr Dušan Vuksanović, član;
  • doc. dr Ema Alihodžić Jašarović, mentor i član. 

Odbrana rada je javna. Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.