Arhitektonski fakultet, 08.10.2019

Odbrana Završnog specijalističkog rada_ Kristina BojovićStudentkinja Kristina Bojović braniće Završni specijalistički rad, 10.10.2019. 08:30h u sali 102 AF. 

Komisija za pregled, ocjenu i odbranu rada: 

1. doc.dr Svetlana Perović, predsjednica

2. prof. dr Ilija Lalošević, član

3. prof.dr Svetislav G. Popović, član i mentor

Odbrana je javna.

Rješenje je dostupno u prilogu.

Dokumenti

Broj posjeta : 237