Pravni fakultet, 16.12.2020

Evropska pravna tradicijaRaspored kolokvijuma
Evropska pravna tradicija 21.12 u 8h i 28.12. u 8h
Specijalisticki seminar 21.12. U 9h i 28.12 u 9h
Pravne i politicke institucije antike21.12 u 10h i 28.12 u 10h


Prijavljena 24 studenta za svaki oblik provjere znanja iz predmeta Evropska pravna tradicija i Specijalisticki seminar podijeljeni su u tri grupe  sa po 8 studenata, prema njihovim rednim brojevima upisa.

Završni ispit iz predmeta pravne i političke institucine antike je 15.01.2021 u 18h a popravni zavrsnog 13.02.2021 u 18h časova
Predmet pravne i političke institucije antike polazu istovremeno svi prijavljeni studenti.

Zavrsni ispit iz predmeta Specijalisticki seminar je 15.01.2021 u 17h a popravni završnog: 13.02.2021 u 17 časova
Zavrsni ispit i popravni zavrsnog iz Evropske pravne tradicije je 15.01.2021 u 16h a Popravni završnog 13 02.2021 u 16h

 

Broj posjeta : 530