Arhitektonski fakultet, 02.10.2019

Odbrana Završnog specijalističkog rada_ Marina MinićStudentkinja Marina Minić braniće Završni specijalistički rad, 04.10.2019. 09:00h u sali 001 AF. 

Komisija za pregled, ocjenu i odbranu rada: 

1. doc.dr Dragan Komatina, predsjednik

2. prof. dr Ratko Mitrović, član

3. prof.dr Rifat Alihodžić, član i mentor

Odbrana je javna.

Rješenje je dostupno u prilogu.

Dokumenti

Broj posjeta : 335