Filološki fakultet

Osnovne informacije
Osnovne informacije

Studijski program za njemački jezik i književnost dio je Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore. OSnovan je 2004. godine, a smješten je u Nikšiću u zgradi Filozofskog fakulteta. Osnovne akademske studije na Studijskom programu za njemački jezik i književnost traju 3 godine (6 semestara). Na osnovnim akademskim studijama studenti stiču osnovna germanistička znanja i filološke vještine. Student je završio studije kada položi ispite predvidene nastavnim planom i na osnovu položenih ispita sakupi 180 ECTS kredita. Tada stiče zvanje bacelor (bachelor).