MENADŽMENT


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELKO LOJPUR
IVAN RADEVIĆ