INFORMACIONI SISTEMI


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Razumije ulogu i značaj poslovnih informacionih sistema; Prepoznaje faze u razvoju informacionih sistema; Koristi metodologiju Strukturne sistem analize za specifikaciju korisničkih zahteva u početnim fazama razvoja informacionih sistema; Osnove UML-a Poznaje teorijske osnove različitih kategorija informacionih sistema; Naprednom primjenom Excela riješava brojne zadatke koji prate poslovanje preduzeća

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA RONDOVIĆ