OSNOVI TEORIJE IGARA


Semestar: 6
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije položenog ispita, očekuje se da će studenti moći da: - primijenjuju teoriju igara u ekonomskoj nauci - rješavaju jednostavnije konfliktne situacije - analiziraju i interpretiraju rezultate dobijene primjenom teorije igara - prate i razumiju stručnu literaturu iz oblasti teorije igara

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA RAKOČEVIĆ2x1
8S+1P