ZAJEDNIČKO TRŽIŠTE I POLITIKA KONKURENCIJE EU


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • definiše osnovne faze ekonomskih integracija; • procjeni razvoj Zajedničkog tržišta EU; • razlikuje instrumente politike konkurencije EU; • poveže razvoj tržišta EU i tržišta Crne Gore; • ocjeni stanje sa aspekta ekonomskog integrisanja i konkurentnosti privrede CG;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA MILOVIĆ
MILICA MUHADINOVIĆ