TRŽIŠTE RADA


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da da teorijsko i praktično tumačenje osnovnih procesa i trendova na tržištu rada, analizira mikroekonomske i makroekonomske aspekte organizacije rada, analizira ekonomske efekte procesa kolektivnog pregovaranja i socijalnog dijaloga i analizira djelovanje funkcije menadžmenta ljudskih resursa u privatnom i javnom sektoru i ponudi efektivna rješenja i radi efektivno i efikasno u timu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA KONATAR2x1
1S+2P
MILIVOJE RADOVIĆ2x1
1S+2P