INFORMATIČKA EKONOMIJA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUJICA LAZOVIĆ2x1
41S+8P