RAČUNOVODSTVO FINANSIJSKIH INSTITUCIJA


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja Po završetku kursa, studenti će moći da: 1. Definišu finansijsko tržište,institucije i instrumente 2. Definišu društva za osiguranje i objasne bankarsko poslovanje 3. Protumače specifičnosti bankarskog raćunovodstva 4. Protumače specifičnosti racunovodstva osiguravajućih kompanija 5. Primijene knjigovodstvene i računovodstvene tehnike u bankarstvu i osiguranju

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILIJANA NOVOVIĆ-BURIĆ4x1
9B+1P