METRIKA MARKETINGA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOBAN MELOVIĆ4x1
32B+1S+4P