OPERATIVNI MENADŽMENT


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije završenog ovog kursa, studenti će moći da: - pravilno definišu osnovne pojmove iz operativnog menadžmenta - odaberu model odlučivanja koji odgovara posmatranom poslovnom okruženju - da vrše analizu problema koji rešavaju - koriste neke jednostavnije metode i modele iz operativnog menadžmenta - da prate literaturu i koriste jednostavnije softvere

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA IVANOVIĆ2x1
24B+13S+19P
ZDENKA DRAGAŠEVIĆ2x1
24B+13S+19P