OPERATIVNI MENADŽMENT


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA IVANOVIĆ2x1
15B+17S+11P
SVETLANA RAKOČEVIĆ1x1
15B+17S+11P
ZDENKA DRAGAŠEVIĆ1x1
15B+17S+11P