Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon izučavanja predmeta, između ostalog, student će biti osposobljen da: - objasni i primjenjuje osnovne ekonomske principe i zakonitosti; - razumije dinamiku tržišnih procesa i determinante tržišne tražnje i ponude; - prepozna tržišne neuspjehe i ispituje javne politike za njihovo suzbijanje; - tumači i opisuje speficičnosti tržišta rada i simbiotički odnos radnika i poslodavaca; - diskutuje o makroekonomskom okruženju i primijeni makroekonomske indikatore na poslovno odlučivanje privrednih subjekata itd.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA POPOVIĆ2x1
40B+22P
MILIVOJE RADOVIĆ2x1
40B+22P

Измјена термина завршног испита

Термин часова предавања

Резултати колоквијума

Укупан број поена пред завршни испит

Резултати поправног колоквијума

Резултати колоквијума