ENGLESKI JEZIK II


Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANKA WILFORD1x1
40B
ALEKSANDRA NIKČEVIĆ BATRIĆEVIĆ2x1
40B