Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANKA WILFORD1x1
40B
ALEKSANDRA NIKČEVIĆ BATRIĆEVIĆ2x1
40B

Nova objava - 01.07.2020 13:11

Nova objava - 07.04.2020 21:34

Nova objava - 30.03.2020 15:25

Nova objava - 24.03.2020 13:59