Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIELA KOROLIJA CRKVENJAKOV2x1
7B
LIDIJA MARTINOVIĆ2x1
7B