Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti će nakon završenog ispita moći - nabrojati i opisati definisane i mjerne jedinice koje se javljaju u mehanici, termodinamici, optici, elektromagnetizmu - definisati i objasniti osnovne pojave i zakone iz navedenih područja - objasniti osnovne karakteristike atoma i jezgra - objasniti pojmove u fotometriji - objasniti osnove rada lasera i primjene lasera u restauraciji. - razumjeti procese degradacije kroz koje materijali prolaze starenjem - shvatiti mehanizme datiranja i savremene materijale i tehnike - naučiti glavne tehnike za proučavanje kulturne baštine i arheologije - procijeniti primjenjivost analitičkih metodologija (datiranje, mikroskopija, spektroskopija itd.) na proučavanje različitih klasa kulturne baštine ili arheoloških predmeta

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARA ŠĆEPANOVIĆ2x1
7B
2x1
7B