Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
EDIN JAŠAROVIĆ4x1
5B