Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će: - Upoznati anatomsku građu glasovnih organa (priprema, oblikovanje i produkcija glasa) - Upoznati se sa osobinama tona, rezonance i rezonatora - Moći da prepoznaju prednosti kostabdominalnog disanja - Ovladati udisajem, izdisajem, artikulacijom i intenzitetom glasnosti

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA ŽIVKOVIĆ-KURDADZE2x1
5B
2x1
5B