Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će: - razumjeti i primijenjivati pravila koja su standardizovana u crnogorskom jeziku (odredi mjesto, imenuje i realizuje 4 akcenta i dužine), - prepoznavati, obilježavati i realizovati blok u zadacima, - upotrebljavati i kontrolisati elemente govora u pripovjedačkom materijalu, - analizirati i primijeniti kružni tok u govoru (preuzmi-predaj), - realizovati basnu kao govorno-glumački zadatak - imenovati i realizovati govornu radnju u okviru glumačke vježbe

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KATARINA KREK2x1
4B
2x1
4B