Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će: - Upoznati anatomsku građu glasovnih organa (priprema, oblikovanje i produkcija glasa) - Upoznati se sa osobinama tona, rezonance i rezonatora - Moći da prepoznaju prednosti kostabdominalnog disanja - Ovladati udisajem, izdisajem, artikulacijom i intenzitetom glasnosti

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija