Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će: • Pronalaziti najbolji položaj fonatornog organa, usvojiti scensku respiraciju • Moći da aktivira reznonatore i razvija pravilne vibracije tona • Svjesno registrovati pokrete unutar glasovnog aparata • Primjenjivati oba apođa (glava-dijafragma), kao i izjednačiti glasove po boji u cijelom dijapazonu • Objedinjavati sve elemente tehnike glasa u govornom području i primijeniti ih u glumačkim zadacima

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SARA VUJOŠEVIĆ-JOVANOVIĆ2x1
4B
2x1
4B