INOVACIJE U TURIZMU


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ILIJA MORIC2x2
90B+14S+8P
SANJA PEKOVIĆ3x1
90B+14S+8P