INOVACIJE U TURIZMU


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ILIJA MORIC2x1
83B+28S+22P
SANJA PEKOVIĆ3x1
83B+28S+22P