Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEDA DONAT-KRIVOKAPIĆ2x1
16B+5S+5P
1x1
16B+5S+5P

Njemački jezik I i II g. - bodovi na kolokvijumu

Njemački jezik - ii god.- gradivo za 5. sedmicu

Njemački jezik 4 - gradivo za 3. sedmicu

3. sedmica

II g - gradivo za 3. sedmicu

Njemački jezik 4, gradivo za 4. sedmicu