Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Opisati i definisati osnovne pojmove vezane za turističke destinacije. Analizirati makro i mikro okruženje turističkih destinacija. Upoređivati uticaje koncepta održivog razvoja turizma na razvoj turističkih destinacija. Kreirati strategijske aktivnosti u procesu upravljanja razvojem turističke destincije. Utvrditi strategijsko dizajniranje organizacije i revizije upravljačkih aktivnosti u razvoju turističkih destinacija. Razumjeti značaj ljudskih resursa i etike u procesu strategijskog upravljanja razvojem turističke destinacije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILEVA MANOJLOVIĆ2x1
57B+22P
ALEKSA VUČETIĆ3x1
57B+22P