EKONOMIJA ZA MENADŽERE U TURIZMU I HOTELIJERSTVU


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1) Definise osnovne pojmove ekonomije u turizmu 2) Objasni model ponude i potražnje u sektoru turizma i ugustiteljstva 3) Razlikuje osnovne karakteristike tržišta savršene konkurencije i monopola u turizma i ugustiteljstva 4) Definise osnovne pojmove makroekonomije 5) Objasni model agregatne ponude i potražnje u turizma i ugustiteljstva 6) Definise teoriju komparativnih prednosti

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA PEKOVIĆ3x2
147B+8P

Termin predavanja preko ZOOM platforme

Vjezbe

Termin predavanja preko ZOOM platforme

Termin K1 pop

Termin predavanja preko ZOOM platforme

Termin predavanja preko ZOOM platforme