Semestar: 4
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA BULATOVIĆ2x1
88B+16S+44P

Rezultati iz Engleskog jezika struke 1 i 2 (svi smjerovi)

Engleski jezik struke 1 i 2, raspored polaganja

ESP2 rezultati popravnog ispita

Satnica popravnog završnog ispita iz ESP2

ESP2 prvi rok Politikologija i međunarodni odnosi

Engleski jezik struke 2 - svi smjerovi