Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II -   16.05.2022
  ESP2 Rezultati ispita održanog 10/05/22
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II -   09.05.2022
  ESP2 ispit 10. maja 2022.
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II -   19.04.2022
  esp2 rezultati
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II -   12.04.2022
  ESP2 - 12.04
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II -   21.03.2022
  ESP2 Rezultati
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II -   14.03.2022
  ESP2 TEST Nova objava - 14.03.2022 19:25
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II -   06.09.2021
  Rezultati iz Engleskog jezika struke 1 i 2 (svi smjerovi)
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II -   02.09.2021
  Engleski jezik struke 1 i 2, raspored polaganja
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II -   26.06.2021
  ESP2 rezultati popravnog ispita
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II -   17.06.2021
  Satnica popravnog završnog ispita iz ESP2
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II -   12.06.2021
  ESP2 prvi rok Politikologija i međunarodni odnosi
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II -   31.05.2021
  Engleski jezik struke 2 - svi smjerovi
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II -   15.02.2021
  ENGLESKI JEZIK STRUKE 2 - SVI SMJEROVI
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II -   16.07.2020
  ESP2 Konačni rezultati
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II -   03.07.2020
  termin za pregled radova
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II -   26.06.2020
  esp2 rezultati redovnog zavrsnog ispita - 26.06.2020 12:32
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II -   19.06.2020
  ESP2 Rezultati redovnog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II -   11.06.2020
  Nova objava - 11.06.2020 19:54
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II -   26.03.2020
  Nova objava - 26.03.2020 18:10
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II -   24.05.2019
  ENGLESKI JEZIK STRUKE 2
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II -   15.05.2019
  Engleski jezik struke 2, II godina
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II -   12.04.2019
  Engleski jezik struke (ESP2) - II godina
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II -   28.03.2019
  ENGLESKI JEZIK STRUKE 2