DIGITALNA KULTURA


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ŽARIĆ1x1
16B+7S+1P
VUK VUKOVIĆ2x1
16B+7S+1P