DIGITALNA KULTURA


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA KOVAČEVIĆ1x1
20B+5S+3P
VUK VUKOVIĆ2x1
20B+5S+3P