Vuk Vuković


Šifra: 255233
Prezime i ime: Vuk Vuković
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 18.020
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Film i mediji (2017.)
1 Medijska kultura2x1
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Produkcija
3 Radio produkcija III2x12x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Medijske studije i novinarstvo (2017.)
4 Digitalna kultura2x(1B+1S)1x(1B+1S)
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Produkcija
4 Radio produkcija IV2x(1B+1S)2x(1B+1S)
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Produkcija
5 Radio produkcija V2x12x1
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Produkcija
5 Teorija medija I2x1
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Produkcija
6 Radio produkcija VI2x12x1
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Produkcija
6 Radio produkcija – završni rad 4x14x1
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Produkcija
6 Teorija medija II2x1
Fakultet dramskih umjetnosti Specijalisticke
Produkcija
7 Komunikologija I2x1
Fakultet dramskih umjetnosti Specijalisticke
Produkcija
7 Produkcija digitalnih interaktivnih medija I2x1
Fakultet dramskih umjetnosti Specijalisticke
Pozorišna režija
7 Produkcija digitalnih/interaktivnih medija I2x1
Fakultet dramskih umjetnosti Specijalisticke
Produkcija
7 Savremena radio produkcija I4x14x1
Fakultet dramskih umjetnosti Specijalisticke
Produkcija
8 Komunikologija II2x1
Fakultet dramskih umjetnosti Specijalisticke
Produkcija
8 Produkcija digitalnih interaktivnih medija II 2x1
Fakultet dramskih umjetnosti Specijalisticke
Pozorišna režija
8 Produkcija digitalnih/Interaktivnih medija II 2x1
Fakultet dramskih umjetnosti Specijalisticke
Produkcija
8 Savremena radio produkcija II-specijalistički rad4x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije