Vuk Vuković

dr Vuk Vuković

vanredni profesor | Fakultet dramskih umjetnosti

Vuk Vuković je rođen 1986. godine u Dubrovniku (Hrvatska), osnovnu i srednju školu završio je u Herceg Novom (Crna Gora), a Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu (Srbija). Diplomirao je na Katedri za menadžment i produkciju u pozorištu radiju i kulturi. Doktorirao na istom fakultetu odbranivši disertaciju pod nazivom Društveni mediji: uticaj novih tehnologija na upravljanje komunikacijama. Dobitnik nagrade Arhont za inovativnu ideju i uspješan menadžment projekta FIST Radio. Dodatno se...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave