Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA SVRKOTA1x1
9B+7S+6P
BOJANA FEMIĆ RADOSAVOVIĆ2x1
9B+5S+3P