Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POSLOVNO KOMUNICIRANJE -   12.05.2022
  Online predavanje, 12.05.
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POSLOVNO KOMUNICIRANJE -   07.05.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POSLOVNO KOMUNICIRANJE -   04.05.2022
  Popravni kolokvijum
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POSLOVNO KOMUNICIRANJE -   27.04.2022
  Online predavanje, 28.04.
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POSLOVNO KOMUNICIRANJE -   18.04.2022
  Poziv za online predavanje, 18.04.
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POSLOVNO KOMUNICIRANJE -   14.04.2022
  Online predavanje, 14.04.
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POSLOVNO KOMUNICIRANJE -   07.04.2022
  Rezultati kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POSLOVNO KOMUNICIRANJE -   06.04.2022
  Kolokvijum
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POSLOVNO KOMUNICIRANJE -   06.03.2022
  Poziv za online predavanje, 10.03. u 18h
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POSLOVNO KOMUNICIRANJE -   25.02.2022
  Plan rada i pravila polaganja ispita
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POSLOVNO KOMUNICIRANJE -   23.02.2022
  Poziv za Zoom predavanje koje će se održati 24.02.