Semestar: 3
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Objasni pojam i nastanak diplomatije, njene glavne funkcije i periode razvoja; - Analizira najzanačajnije diplomatske događaje, njihove odluke i uporediti ih sa današnjim tokovima u diplomatiji; - Prepozna glavne forme diplomatskog usmenog i pisanog komuniciranja, njihovu primjenu i upotrebu u konkretnim situacijama; - Otkrije diplomatske metode i strategije, način njihove upotrebe u rješavanju diplomatskih pregovora, kriznih situacija i drugih kompleksnih diplomatskih pitanja; - Raspoznaje faktore koje utiču na promjene u diplomatskim odnosima među državama; - Definiše i koristi osnovne diplomatske pojmove (ambasador, konzul, ataše, charge d’affairs, persona non grata, agreman, akreditivno pismo i sl.) - Razlikuje diplomatske i konzularne poslove i posebna područja diplomatije (ekonomska, kulturna, vojna i sl.)

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAŠA KNEŽEVIĆ
TODOR LAKIĆ

Važno obavještenje o radu u toku semestra

Termin ispita u septembarskom roku

Termini polaganja u avgustovskom roku

Termini završnog ispita

Termin drugog kolokvijuma

Promjena termina popravnih kolokvijuma i izlaganja

Uputstvo za pisanje dokumenta

Rezultati popravnih kolokvijuma

Rezultati drugog kolokvijuma

Teme za eseje

Prezentacija sa uvodnog časa vježbi