Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-OSNOVI DIPLOMATIJE -   23.02.2022
  ECTS katalog; Ispitna pitanja; Plan rada na vježbama; Uputstvo za pisanje rezimea;
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-OSNOVI DIPLOMATIJE -   08.04.2019
  Uputstvo za pisanje dokumenta
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-OSNOVI DIPLOMATIJE -   29.12.2017
  Rezultati popravnih kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-OSNOVI DIPLOMATIJE -   02.12.2017
  Rezultati drugog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-OSNOVI DIPLOMATIJE -   05.10.2017
  Ispitna pitanja
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-OSNOVI DIPLOMATIJE -   05.10.2017
  Prezentacija sa uvodnog časa vježbi
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-OSNOVI DIPLOMATIJE -   05.10.2017
  Teme za eseje