MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Prepoznaje osnovne karakteristike međunarodnih političkih organizacija i njihove odnose sa ostalim subjektima međunarodnih odnosa - Razlikuje najvažnije definicije i klasifikacije međunarodnih organizacija - Tumači strukturu i procese odlučivanja u međunarodnim organizacijama - Objašnjava funkcionisanje, strukturu i članstvo najznačajnijih međunarodnih organizacija

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS VUKIĆEVIĆ
MARKO SAVIĆ