Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Obavještenje za studente koji nijesu položili ispit

20.02.2020


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Promjena termina završnog popravnog ispita iz M.org.

24.06.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Pomjeranje termina početka ispita

11.06.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Bodovno stanje prije ispita

20.05.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Rezultati popravnih kolokvijuma

16.05.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Termini popravnih kolokvijuma

13.05.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Rezultati drugog kolokvijuma

09.05.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Termin polaganja drugog kolokvijuma

06.05.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Promjena termina predavanja od 24. aprila

19.04.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Odbrane seminarskih 29.04.

12.04.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Rezultati prvog kolokvijuma

28.03.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Termin prvog kolokvijuma

25.03.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Termini prezentacija

04.03.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Izbor tema za seminarske radove

25.02.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Termini provjera znanja iz Međunarodnih organizacija, studijska 2018/2019.

13.02.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Materijal za vježbe

13.02.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Promjena termina popravnog ispita u avgustovskom/septembarskom roku

10.09.2018


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Bodovna lista prije ispita

24.05.2018


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Rezultati popravnih kolokvijuma

15.05.2018


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Termin popravnih kolokvijuma

10.05.2018


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Rezultati drugog kolokvijuma

08.05.2018


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Nadoknada časova od 30. IV

07.05.2018


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Termin drugog kolokvijuma

04.05.2018


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Obavještenje o odbranama radova

25.04.2018


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Rezultati prvog kolokvijuma

26.03.2018


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Termin prvog kolokvijuma

22.03.2018


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Plan odbrana seminarskih radova

05.03.2018


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Promjena termina predavanja od 12. marta

05.03.2018


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Nadoknada časova od 19. II

20.02.2018


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Odlaganje predavanja od 19. II

18.02.2018


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Spisak međunarodnih organizacija

12.02.2018


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Termini provjera znanja iz Međunarodnih organizacija

11.02.2018


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Međunarodne organizacije - rezultati popravnih kolokvijuma

25.05.2017