Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   07.05.2021
  Rezultati popravnih kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   04.05.2021
  Termini popravnih kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   21.04.2021
  Link za drugi kolokvijum 23.04. u 12h
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   24.03.2021
  Link za vježbe 25.03.
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   18.03.2021
  Link za vježbe 18.03.
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   11.03.2021
  Link za vježbe 11.03.
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   03.03.2021
  Link za vježbe 04.03.
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   24.02.2021
  Link za vježbe 25.02.
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   27.02.2020
  Teme za prezentacije
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   20.02.2020
  Obavještenje za studente koji nijesu položili ispit
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   24.06.2019
  Promjena termina završnog popravnog ispita iz M.org.
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   11.06.2019
  Pomjeranje termina početka ispita
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   20.05.2019
  Bodovno stanje prije ispita
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   16.05.2019
  Rezultati popravnih kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   13.05.2019
  Termini popravnih kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   09.05.2019
  Rezultati drugog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   06.05.2019
  Termin polaganja drugog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   19.04.2019
  Promjena termina predavanja od 24. aprila
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   12.04.2019
  Odbrane seminarskih 29.04.
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   28.03.2019
  Rezultati prvog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   25.03.2019
  Termin prvog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   04.03.2019
  Termini prezentacija
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   25.02.2019
  Izbor tema za seminarske radove
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   13.02.2019
  Termini provjera znanja iz Međunarodnih organizacija, studijska 2018/2019.
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   13.02.2019
  Materijal za vježbe
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   10.09.2018
  Promjena termina popravnog ispita u avgustovskom/septembarskom roku
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   24.05.2018
  Bodovna lista prije ispita
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   15.05.2018
  Rezultati popravnih kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   10.05.2018
  Termin popravnih kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   08.05.2018
  Rezultati drugog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   07.05.2018
  Nadoknada časova od 30. IV
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   04.05.2018
  Termin drugog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   25.04.2018
  Obavještenje o odbranama radova
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   26.03.2018
  Rezultati prvog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   22.03.2018
  Termin prvog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   05.03.2018
  Plan odbrana seminarskih radova
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   05.03.2018
  Promjena termina predavanja od 12. marta
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   20.02.2018
  Nadoknada časova od 19. II
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   18.02.2018
  Odlaganje predavanja od 19. II
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   12.02.2018
  Spisak međunarodnih organizacija
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   11.02.2018
  Termini provjera znanja iz Međunarodnih organizacija
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   25.05.2017
  Međunarodne organizacije - rezultati popravnih kolokvijuma