UPOREDNA SOCIJALNA POLITIKA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student/tkinja biće u mogućnosti da: Objasni načine funkcionisanja socijalnih politika u savremenim društvima; Razumije uticaje političkih, ekonomskih, kulturnih i socio-demografskih procesa na načine vođena socijalnih politika u državama savremenog društva; Razlikuje različite koncepcije o socijalnoj politici koje za posledicu imaju izgradnju različitih tipova država blagostanja; Opiše uticaj globalizacije, savremenih migracija, ekonomske krize na funkcionisanje socijalnih politiika;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MEHMED ĐEČEVIĆ1x1
20B+30S
UGLJEŠA JANKOVIĆ2x1
20B+30S