Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-UPOREDNA SOCIJALNA POLITIKA

Uporedna socijalna politika - MATERIJAL ZA 21.04.2020.

21.04.2020


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-UPOREDNA SOCIJALNA POLITIKA

Uporedna socijalna politika - MATERIJAL ZA 15.04.2020.

15.04.2020


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-UPOREDNA SOCIJALNA POLITIKA

Uporedna socijalna politika - MATERIJAL ZA 8.04.2020.

08.04.2020


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-UPOREDNA SOCIJALNA POLITIKA

Uporedna socijalna politika - MATERIJAL ZA 1.04.2020.

01.04.2020


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-UPOREDNA SOCIJALNA POLITIKA

Uporedna socijalna politika - MATERIJAL TA 25.03.2020.

25.03.2020


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-UPOREDNA SOCIJALNA POLITIKA

Uporedna socijalna politika - MATERIJAL ZA 18.03.2020.

24.03.2020


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-UPOREDNA SOCIJALNA POLITIKA

UPOREDNA SOCIJALNA POLITIKA - ISPIT

16.09.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-UPOREDNA SOCIJALNA POLITIKA

UPOREDNA SOCIJALNA POLITIKA - termin popravnog

20.06.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-UPOREDNA SOCIJALNA POLITIKA

UPOREDNA SOCIJALNA POLITIKA - termin

29.05.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-UPOREDNA SOCIJALNA POLITIKA

UPOREDNA SOCIJALNA POLITIKA - bodovi tokom semestra

28.05.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-UPOREDNA SOCIJALNA POLITIKA

UPOREDNA SOCIJALNA POLITIKA -rezultati popravnog testa

18.05.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-UPOREDNA SOCIJALNA POLITIKA

UPOREDNA SOCIJALNA POLITIKA - termini za test

16.03.2018