SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAŠA KNEŽEVIĆ

Polaganje kolokvijuma u avgustovskom roku

Konačni rezultati popravnih testova u septembarskom roku

Termin polaganja popravnog kolokvijuma u septembarskom roku

Termini polaganja popravnih testova u septembarskom roku

Važno obavještenje o radu u toku semestra

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - OBAVJEŠTENJE