SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOSLAV RASPOPOVIĆ

Važno obavještenje o radu u toku semestra

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - OBAVJEŠTENJE

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - termini za avgust/septembar

Rezultati popravnog kolokvijuma

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - kolokvijum

Savremena politička istorija – avgustovski/ septembarski rok