Obavještenja - Fakultet političkih nauka


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   19.07.2022
  Polaganje kolokvijuma u avgustovskom roku
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   20.09.2021
  Konačni rezultati popravnih testova u septembarskom roku
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   15.09.2021
  Termin polaganja popravnog kolokvijuma u septembarskom roku
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   25.08.2021
  Termini polaganja popravnih testova u septembarskom roku
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   17.02.2021
  Važno obavještenje o radu u toku semestra
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   12.09.2019
  SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - OBAVJEŠTENJE
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   05.07.2019
  SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - termini za avgust/septembar
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   24.05.2019
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   08.04.2019
  SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - kolokvijum
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   27.08.2018
  Savremena politička istorija – avgustovski/ septembarski rok
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   18.06.2018
  Savremena politička istorija - promjena termina
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   15.06.2018
  Savremena politička istorija - obavještenje
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   28.05.2018
  Savremena politička istorija - Konačni bodovi i termin ispita
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   23.05.2018
  SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - rezultati popravnih kolokvijuma i termini završnih ispita
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   17.05.2018
  SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - popravni kolokvijum
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   14.05.2018
  SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - rezultati popravnog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   14.05.2018
  SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - konsultacije za predrok
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   10.05.2018
  SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - popravni kolokvijum
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   27.04.2018
  SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - REZULTATI KOLOKVIJUMA