Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEBOJŠA VUČINIĆ

Ljudska prava - termin popravnog ispita

LJUDSKA PRAVA - termin

LJUDSKA PRAVA - termin

Ljudska prava - popravni ispit

Ljudska prava - termin ispita